Mental träning

Träna dig mentalt och få inre styrka.

Vi är oftast inte medvetna om, att tankar och känslor styr vårt beteende. Det handlar inte om att "antingen så lyckas man eller så misslyckas man". Livet är inte svart eller vitt. Ibland ger man upp, man orkar inte längre eller man tappar motivationen. Det är vanligt och normalt. Då finns din coach tillhands som stöttar och peppar! För att bibehålla den nya lägre vikten, måste man träna tankarna och lära sig att skilja på vardag och fest. Ofta krävs det förvånansvärt små förändringar för att lyckas! Att tänka i nya banor är en långsiktig process som man behöver öva. Ett annat uttryck för samma sak är mental träning. Att träna tankarna är en viktig del av Prenetprogrammet. Vi använder och rekommenderar bl.a ett program av fil.dr. Lars-Eric Uneståhl.

Mia Törnbloms böcker:

Självkänsla nu! och Mera självkänsla! är efterlängtade böcker för att stärka och öva upp självkänslan. Båda böckerna finns även som talböcker. En god självkänsla är grunden till en lycklig relation med sig själv! Har du problem med ett ständigt sug efter mat, gör du klokt i att läsa hennes böcker. Att lyssna lyhört på de egna behoven hjälper Mia oss med.