Många Prenetrådgivare erbjuder livsstils- & Viktminskningskurser

Kom och låt dig inspireras!

Kursens målsättning är att sprida kunskap om livsstilens inflytande på hälsan. Du blir medveten om att livsstilen påverkar både kropp och själ.

Varje människa är unik

Kursprogrammet tar avstånd från att se på övervikt som ett separat problem. Vi betonar betydelsen av att bli medveten om tankar, känslor och de egna vanorna och att lyhört lyssna på kroppens signaler.

Att bara sänka kaloriintaget ger en kortfristig viktminskning till skillnad från att bli medveten om tankar och beteende, som lett till övervikten. Det är bara genom ändrade tankar och vanor som viktminskningen blir bestående.

Övningsuppgifter, diskussioner och erfarenhetsutbyte skall ge den motivation som behövs för att långsiktigt ändra de vanor som ger lägre, stabiliserad vikt, förbättrad hälsa och välmående. Eftersom kursen kombineras med BIA-mätning och rådgivning, kan vi erbjuda en kombination av individuell och gruppanpassad rådgivning.

Kursmaterial

• Kursbok
• CD-ROM "Idealviktsträning"