Viktigt om kalorier

Det finns ett antal viktminskningsprogram på marknaden. Prenetprogrammet är ett av de få, som inte drastiskt sänker kaloriintaget. Varför gör vi inte det? Därför att:

 • Prenetprogrammet använder LCD vilket betyder Low Calory Diet.
 • Livsmedelsverket skiljer mellan LCD och VLCD. Vad är skillnaden?
 • LCD = Low Calory Diet innehåller 800 - 1200 kcal per dygn.
 • VLCD = Very Low Calory Diet får endast innhehålla 400 - 800 kcal per dygn.
 • En kaloritillförsel som är mindre än 800 kcal per dygn medför stora förändringar i de kroppsliga och mentala funktionerna.
 • Inte bara hormoner, signalsubstanser och ämnesomsättning förändras utan även orken att klara arbete, motion och tankeverksamhet försämras. Det beror till stor del på att ett kaloriintag under 800 kcal medför att glukosen ( = blodsocker), som är hjärnans favoritbränsle inte räcker till.
 • I Prenetprogrammet sänkes kaloriintaget individuellt, beroende på kroppssammansättningen, som BIA-mätningen visar. Cellmassan, som mest består av muskler, får inte bantas bort, eftersom jojo-effekten då är förprogrammerad.
 • En annan stor fördel med att inte sänka kaloriintaget alltför lågt, är att man kan leva ett socialt liv (en balanserad måltid att tugga per dag). Man orkar dessutom motionera. Och undersökningar visar, att hjärnan fungerar bäst, när den får sin energi från glukos och inte från ketonkroppar, som bildas när glukosen tagit slut.
 • År 2002 utkom en systematisk litteraturöversikt som SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) sammanställde. Här kan du läsa att långtidsresultaten inte är bättre, när kaloriintaget sänks till extremt låg nivå. Så varför stressa kroppen helt  i onödan?
 • Man vet också att det uppstår färre problem från gallblåsan (gallstensanfall), när den får tömma sig dagligen i samband med en balanserad måltid.
 • Det är bara långtidsresultat, som är intressanta ur medicinsk och mental synvinkel. En kraftig viktminskning på kort tid är naturligtvis spännande och en sensation i PR-sammanhang!  

Citat hämtade från SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering:

"Rytting, Flaten & Rössner randomiserade (= delade in) 81 patienter till åtta veckors behandling med VLCD (400 kcal per dag) eller balanserad lågenergikost (1600 kcal per dag). I VLCD - gruppen var viktnedgången initialt större, men efter 26 månaders behandling kvarstod ingen skillnad. Bortfallet i hela materialet var 47 %. Övergående håravfall konstaterades som en sällan rapporterad biverkan under VLCD-behandlingen".