Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet betyder mycket för din hälsa. Låt det bli en vana - en god vana!

Risken att råka ut för olika sorters vällevnadssjukdomar minskar när du använder din kropp. Hjärta, lungor, skelett, leder och muskler måste belastas för att fungera bra. Ökad aktivitet är också en av de viktigaste metoderna för att behålla en lägre kroppsvikt. Ökad träning ger större muskelmassa som behöver fler kalorier. En god cirkel alltså. Med motion förbättrar du konditionen, du blir starkare och orkar mera.

HJÄRTAT blir starkare och pumpar ut mera blod per slag. Du blir inte lika lätt andfådd. Även blodtrycket påverkas gynnsamt.

LUNGORNA tar upp mera syre.

MUSKLERNA får en bättre genomblödning och på så sätt sker utbyte av näringsämnena lättare. En stark muskulatur ger också stabilitet åt leder och skelett.

BLODET transporteras lättare tillbaka till hjärtat när musklerna aktiveras och risken för proppar minskar.

RÖRLIGHET och smidighet förbättras.

BLODFETTSHALTEN förbättras genom att ''det onda kolesterolet'' minskar, och ''det goda kolesterolet'' ökar. Detta hjälper till att transportera avlagringsprodukter från kärlväggarna tillbaka till levern så att det sedan utsöndras via gallan och tarmen.

INSULINKÄNSLIGHETEN ökar vid motion, dvs. insulinproduktionen måste inte höjas för att transportera in socker i cellerna. Risken att insjukna i diabetes minskar.

IMMUNFÖRSVARET stärks. Du får större motståndskraft mot olika infektioner.

VÄLBEFINNANDET ökar och du känner dig mer harmonisk eftersom mängden stresshormoner sänks och halten av kroppens eget morfin, endorfin, ökar.

Den viktiga signalsubstansen serotonin ökar också. Vissa av de läkemedel som används vid antidepressiv behandling bygger på att höja halten serotonin i hjärnan. Det finns många undersökningar som visar att motion ökar både livsglädje, sexlust och livskvalitet.

Kom över tröskeln

Att börja motionera tycker många känns svårt. Du tycker kanske att tiden inte räcker och hittar lätt en anledning att slippa. Visst är det svårt att ändra sitt beteende! Din egen målsättning och dina egna beslut är avgörande för en bestående förändring. Sätt upp mål som är rimliga att uppnå.

Ju tyngre du är, desto jobbigare känns det naturligtvis. Det gäller att komma över tröskeln och försöka komma igång med vardagsmotionen. Börja med något lätt så får du en positiv upplevelse. Att stiga av bussen en eller två hållplatser för tidigt och fortsätta till fots, att inte ta hissen ända upp eller bara åka rulltrappa nerför är tre exempel på hur du enkelt kan motionera.
Om du cyklar eller promenerar till jobbet i 30-45 minuter, är det ett mycket bra motionstillfälle!