OM Prenet

Prenet = Prevention Network

Prenet är Sveriges första kompletta viktminskningsprogram. Ett program för överviktiga på franchisebas. Licensberättigade är endast personer som har en grundutbildning inom kost och hälsa.

Prenet startades 1999 av ett team som bestod av näringsfysiologer, läkare, psykologer, personliga tränare och dataexperter. Samarbetet med specialister från Lunds universitet, Uppsala universitet, Sahlgrenska sjukhuset samt Huddinge Sjukhus ledde till att programmet fick en hög standard från starten.

I takt med att övervikten tilltagit har Prenets nätverk spritt sig från Boden i norr till Malmö i söder. I Europa bedrivs rådgivning efter liknande koncept vid över 2000 mottagningar.

Prenets huvudkontor finns på Medeon Science Park i Malmö. Här finns också vår pilotanläggning dit intresserade licenstagare är välkomna att göra studiebesök.

Visionen

Prenet startades med visionen att lära ut en hälsosammare livsstil som ger ett lättare liv. Genom licensierade Prenetrådgivare ges hjälp att öva in nya vanor som blir en naturlig del i en hälsosam livsstil.