Varannan vuxen svensk har farligt dålig kondis

  • 2018-11-24
Varannan vuxen svensk har farligt dålig kondis

Troligen har du under veckan hört om den nya studien som visar att nästa hälften av alla vuxna svenskar mellan 18-74 år har hälsofarligt dålig kondition. Men vad innebär det?

Studien som har genomförts vid Gymnastik- och idrottshögskola i Stockholm har haft mer än 350 000 deltagare mellan 18-74 år. Samtliga deltagare har genomgått en större hälsoprofilbedömning, med olika tester och däribland konditionstest.

Enligt Elin Ekblom Bak, en av forskaren bakom forskningsprojektet flaggar för att värdena kan var i underkant. Detta för att studien är baserad på att deltagarna frivilligt ställt upp och för att de flesta som valde att delta är i arbete. Det kan innebära att de som valde att delta faktiskt kan må lite bättre än genomsnittet, vilket Elin Ekblom Bak tycker gör resultaten än mer skrämmande.

Att ha dålig kondition ökar riskerna för flertalet folksjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Dålig kondition påverkar också hur man orkar med sin vardag. När man har dålig kondition så har man en faktisk försämring av sin syreupptagningsförmåga.

Förmågan att ta upp syre är direkt kopplat till den fysiska hälsan. Enkelt uttryckt så är kondition kroppens förmåga att ta upp syre i blodet och transporterat det till musklerna där det används. Kroppens viktigaste muskel är hjärtat eftersom pumpar runt blodet – och genom att konditionsträna vårdar vi vårt hjärta.

Med konditionsträning och förbättrad kondition blir hjärtmuskeln starkare och behöver inte slå lika många slag per minut. Vi får lägre puls vilket i sin tur gör att hjärtat slits mindre. Som ett extra plus så stimulerar konditionsträning nyskapandet av kapillärer (de allra minsta blodkärlen) som gör att energitillförseln till musklerna blir mer effektiv.


Tips att komma igång

För dig som är otränad
Börja ta 2-3 raska promenader i veckan. Hastigheten bestämmer du själv utifrån din kondition. Vid power walk skall känslan av belastning vara högre än vid vanlig promenad. Läs våra tips att komma igång med gång>>

För dig som viss grundträning
Fundera på hur du vill träna. Det finns pass på gym på olika nivåer eller så kan du t ex jogga eller gå.

Vi gillar appen Get Running som innehåller anvisningar om hur man lägger upp sin löpträning stegvis under 9 veckor. Observera att den är på engelska. Det finns givetvis andra appar som också är bra – men detta är den vi testat själva.

Eller så kan du testa vårt Gå-schema för 28 dagar. Vilken veckodag som utgör dag 1 beslutar du.

Kom igång med gång under 28 dagar
Dag 1. Planera in en sträcka på 5 kilometer som du går, och ta tiden hur lång tid det tog. Skriv ner och spara.
Dag 2. Ta en 20 minuter lång promenad.
Dag 3. Försök mäta hur mycket du går i vardagen. Ta gärna hjälp av stegräknare eller mobilen.
Dag 4. Promenera i intervaller under 30 minuter. Gå vanlig promenadtakt i 5 minuter, följt av snabb powerwalk i 5 minuter. Upprepa detta 3 gånger.
Dag 5. Ta en 20 minuter lång promenad.
Dag 6. Försök att få in 60 minuters promenad under dagen.
Dag 7.  Ta en rask promenad i 20 minuter.

Dag 8. Ta en rask promenad i 30 minuter.
Dag 9. Ta en 30 minuter lång promenad i vanlig promenadtakt.
Dag 10. Försök mäta hur mycket du går i vardagen. Ta gärna hjälp av stegräknare eller mobilen. Ingen extra gång utöver vardagsrörelsen idag.
Dag 11.  Promenera i intervaller under 40 minuter. Gå vanlig promenadtakt i 5 minuter, följt av snabb powerwalk i 5 minuter. Upprepa detta 4 gånger.
Dag 12. Ta en rask promenad i 30 minuter.
Dag 13. Försök att få in 60 minuters promenad under dagen.
Dag 14. Ta en rask promenad i 30 minuter.

Dag 15. Ta en rask promenad i 40 minuter.
Dag 16. Ta en 30 minuter lång promenad i vanlig promenadtakt.
Dag 17. Försök mäta hur mycket du går i vardagen. Ta gärna hjälp av stegräknare eller mobilen. Ingen extra gång utöver vardagsrörelsen idag.
Dag 18. Promenera i intervaller under 40 minuter. Gå vanlig promenadtakt i 5 minuter, följt av snabb powerwalk i 5 minuter. Upprepa detta 4 gånger.
Dag 19. Ta en rask promenad i 40 minuter.
Dag 20. Försök att få in minst 60 minuters promenad under dagen.
Dag 21. Ta en rask promenad i 30 minuter, med två intervaller där du går snabbt i 5 minuter.

Dag 22. Ta en rask promenad i 50 minuter.
Dag 23. Ta en 40 minuter lång promenad i vanlig promenadtakt, med två intervaller där du går snabbt i 5 minuter.
Dag 24. Ingen extra gång utöver vardagsrörelsen idag.
Dag 25. Promenera i intervaller under 50 minuter. Gå vanlig promenadtakt i 5 minuter, följt av snabb powerwalk i 5 minuter. Upprepa detta 5 gånger.
Dag 26. Ta en rask promenad i 40 minuter.
Dag 27. Ingen extra gång utöver vardagsrörelsen idag.
Dag 28. Gå samma 5 kilometerrunda som du gick dag 1 och ta tiden. Hur många minuter mindre tog det nu?

Lycka till!

Dela

Comment function is not open