Motionera mindre, och få bättre effekt

  • 2018-03-02
Motionera mindre, och få bättre effekt

Vi är många som rör oss för lite i vardagen. Ofta beror det på att vi har stillasittande arbete i kombination med att det är svårt att hinna klämma in det i redan fulltecknade dagar. En rask promenad i 90 minuter motsvarar ungefär 10 000 steg, vilket länge var en rekommendation.

Det kommer hela tiden nya rön om hur vi mycket vi ska röra oss, de rekommenderade 10 000 stegen ökades till 12 000 steg om dagen. Och sedan fler eller färre i förhållande till vår ålder.

Nyligen gjordes en studie med ett antal frivilliga anställda på en fabrik i Sheffield i Storbritannien. Samtliga förseddes med en aktivitetsmätare för att inledningsvis mäta deras normala dagliga aktivitet. Därefter delades deltagarna i två grupper, där den ena gruppen fick i uppdrag att försöka nå 10 000 steg om dagen. Den andra gruppen fick i uppdrag att ta tre raska 10-minuterspromenader om dagen. Under promenaderna skulle de få upp sin puls så att hjärta och lungor jobbade.

När man sedan tittade på resultaten kunde man se att två av tre deltagare i grupp ett lyckats nå gå de 10 000 stegen per dag Samtliga hade kämpat för att få till stegantalet. I den andra gruppen tyckte deltagarna att det varit lätt att få till de tre promenaderna.

Analysen visade att grupp två utförde 30 procent fler ”måttliga till intensiva aktiviteter” än grupp ett. Detta trots att de rörde sig kortare tid, och gått betydligt färre antal steg.

Detta var en liten studie, och det går därför inte att dra för stora växlar av den.  Men det finns klara vinster med måttlig till intensiv konditionsträning – såsom minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och en del typer av cancer.

Det bästa är att vi rör oss så allsidigt vi kan. Att vi får till vardagsmotionen och att vi tränar så att vi får upp pulsen.

Vill du läsa mer om studien hittar du den  här >>

Läs gärna våra tidigare tips på hur du kan väva in mer motion i vardagen >>

Dela

Comment function is not open