Experter

Anders Forslund Med.dr.
 

Anders Forslund, läkare och näringsfysiolog  vid Institutionen för medicinska vetenskaper, nutrition i Uppsala, är Prenets expert på frågor om BIA-programmet och mätning av kroppens sammansättning.

Den stora fördelen med att mäta kroppens sammansättning är att rådgivaren får ett protokoll, som gör det möjligt att ge individuella kostråd.

Mätresultaten visar vad som händer med kroppen, när man ändrar mat- och motionsvanor. Rådgivaren ser om näringstillförseln är tillräcklig, för liten eller för stor. Prenet använder sig av ett BIAprogram, som på ett tidigt stadium visar, om man äter för lite näringsriktig mat. Det är ett vanligt fel man gör, när man är alltför ivrig att snabbt bli smal. Följden blir att kroppen tar energi från muskelmassan.

Prenets dataprogram räknar ut, beroende på muskel-massans mängd och enligt Livsmedelsverkets normer, hur mycket näring varje Preneteltagare behöver.

 

Olle Löfgren Med.dr.
 

Olle Löfgren, plastikkirurg och med tjänstgöring  på Sophiahemmet i Stockholm, är Prenets expert på medicinska frågor.

De flesta som en gång lyckats gå ner i vikt, vet hur lätt det är att gå upp igen. Prenetprogrammets främsta målsättning är att viktnedgången skall vara bestående.

Tack vare regelbundna BIA-mätningar är möjligheterna större att komma underfund med de vanor, som givit upphov till övervikten. Rådgivaren har naturligtvis en viktig roll, som både undervisar och motiverar!

Programmet innehåller många bra hjälpmedel och personligen anser jag det lättare, när man kan ha ett socialt liv, samtidigt som man deltar i måltidsprogrammet. En gång om dagen måste man ju äta en riktig måltid. Med hjälp av Prenetprogrammet har jag själv lyckats bibehålla min viktnedgång på 10 kg och det känns riktigt bra, säger Olle Löfgren.