Bli licenstagare

Vill du...

arbeta med originalprogrammet inom viktminskning? Öka andelen medlemmar som förlänger / nytecknar medlemskap? Locka nya medlemmar? Komplettera det övriga utbudet?

... eller vill du starta ett nytt företag och en ny verksamhet?

Starta ett PREnet VIKTCENTER och du kan erbjuda dina medlemmar/kunder:

 • Mätning av kroppens sammansättning (BIA) med anslutande individuell rådgivning
 • Råd om Kost och Motion
 • Hjälp att nå rätt vikt
 • Viktminskningskurser i grupp
 • Hälsotester
 • Fysisk aktivitet/Träning


Fakta om PREnet Viktcenter

Prenet erbjuder ett komplett och varaktigt viktminskningsprogram, som skiljer sig från alla andra program. Program och metoder som används, har utvecklats av läkare, näringsfysiologer och beteendevetare, och används på friskvårds- och gymanläggningar (som uppfyller de av Prenet ställda kvalitetskriterierna), läkarmottagningar och företagshälsovård / viktmottagningar.

Vilken målgrupp har ett Prenet Viktcenter?

I första hand personer som har viktproblem. Men också normalviktiga personer, som tränar och som vill kontrollera kroppssammansättningen. Program och material erbjuder flexibla lösningar och kan därför användas såväl individuellt som i grupp.

Regelbunden kvalitetskontroll och kompetenspåfyllnad medför en hög standard på alla PREnet Viktcentra. I Prenets BIA-program ingår bl.a en statistikdel. På så sätt är det lätt för varje Licenstagare att löpande följa upp kvalitén på rådgivningsverksamheten. Det är viktigt för att undvika jojo-effekten, som är förprogrammerad vid för snabb viktminskning. Att kunna visa statistik på hela grupper som deltar i programmet , ökar dessutom Prenetprogrammets trovärdighet. Med hjälp av statistikdelen kan man också se hur deltagarnas kost- och motionsvanor förändrats samt vad olika marknadsföringsåtgärder gett för resultat. Det uppskattas av den offentliga sektorn och av företag, som betalar för friskvård i form av viktminskning för sina anställda. Att kunna visa statistik på ändrade kost- och livsstilsvanor är unikt för Prenetprogrammet

Licenstagaren erbjuds ensamrätt under vissa förutsättningar. Kontakta Prenet AB för mer information om dessa förutsättningar

Licenstagare ska uppfylla följande:

 • Kostrådgivarutbildning (minst 40-60 timmars kost- och näringsutbildning).
 • Ändamålsenlig lokal.
 • Formulerad marknadsföringsplan (i samråd med Prenet AB) och ett eget företag.

Ekonomisk information i korthet :

Inträdesavgiften är en spegelbild av den filosofi som råder inom Prenet AB. Vi vill aktivt bidra till en förbättrad folkhälsa. Inträdesavgiften för Licenstagare hålls därför så låg som möjligt. Det är också vårt sätt att aktivt skapa fler arbetstillfällen. Den som har kunskap och motsvarar kraven, får Prenets verktyg att jobba med.

För inträdesavgiften disponerar och erhåller licenstagaren, utan extra kostnad, nedanstående "licenstagarpaket".

"Licenstagarpaket" för PREnet Viktcenter innehåller:

 • BIA-mätare inklusive mjukvara (på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har en vetenskaplig studie genomförts under ledning av prof.med.dr Dag Thelle på 30.000 personer med Prenets BIA-program)
 • Statistikprogram som är en del av BIA-programmet
 • Faktamanual (en detaljerad lärobok om Prenetprogrammet)
 • Kompendium i näringslära (skrivet för Prenet-programmet av prof.med.dr. B.Åkesson Lunds Univ.)
 • Livsstil- och Viktminskningskurs (komplett undervisningsmaterial med 14 lektioner à 30 min)
 • Undervisningsmaterial för enskild rådgivning
 • Marknadsföringsmaterial (annons- o. affischoriginal /CD, Informationsbroschyr mm)
 • Informationsmaterial (flipchart A3, pressinfo, bildspel /CD )
 • Deltagarbroschyr (information till deltagare om bl.a näringslära, GI, kosttabell, motionstips)
 • Konceptutbildning
 • Fördjupningsutbildning
 • Kvalitetskontroll
 • Support 5 dagar i veckan

Kontakta:

Sabina Ovallius Holmgren
Prenet AB Medeon Science Park
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö
Telefon: 040-650 15 90
E-post:    sabina@prenet.se
Hemsida: www.prenet.se